Św. krzyż na cerkwi przy Milowej
26.07.2017
Dnia 20 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 odbędzie się uroczyste poświęcenie głównego krzyża cerkwi p.w. św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze przy ul. Milowej w Białymstoku. Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
  
 Poniedziałek
 23.07 / 10.07.2018
 prep. Antoniego Pieczerskiego
photo
Nie tyle wdawajcie się w głębokie dociekania na temat Boga, ile starajcie się naśladować Go.
św. Grzegorz Teolog