PLAN NABOŻEŃSTW - Sierpień
31.07.2017
01.VIII Wtorek
- 16:45 powitanie Arcypasterzy
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
02.VIII Środa - św. Proroka Eliasza
- 7:00 I Św. Liturgia
- 8:30 Poświęcenie wody
- 9:45 powitanie Arcypasterzy
- 10:00 II Św. Liturgia z uroczystą procesją - celebrowana przez J.E. abp. Jakuba
03.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
04.VIII Piątek - św. Marii Magdaleny
- 8:00 Św. Liturgia
05.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
06.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do św. sprawiedliwej Anny
07.VIII Poniedziałek - Zaśnięcie św. Anny
- 8:00 Św. Liturgia
09.VIII Środa - św. Pantelejmona
- 8:00 Św. Liturgia
10.VIII Czwartek - Ikony M.B. Supraskiej
- 8:00 Św. Liturgia
11.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
12.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
13.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do Krzyża Świętego
14.VIII Poniedziałek - męcz. Machabejskich, Początek postu przed świętem Zaśnięcia NMP
- 8:00 Św. Liturgia i poświęcenie wody - wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
16.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
17.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
18.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
19.VIII Sobota - Przemienienie Pańskie
- 9:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
20.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist Przemienieniu Pańskiemu
23.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
24.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
25.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
26.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
27.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije - wynos płaszczenicy (cerkiew św. pro. Eliasza)
28.VIII Poniedziałek - Zaśnięcie NMP
- 9:00 Św. Liturgia
30.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
31.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
  
 Poniedziałek
 23.07 / 10.07.2018
 prep. Antoniego Pieczerskiego
photo
Początkiem wszelkiego dobra jest Bóg, podobnie jak początkiem światła dziennego jest słońce.
św. Marek Asceta