Poświęcenie Krzyża na cerkiew św. Grzegorza Peradze
18.09.2017
20 sierpnia Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił molebień w nowo budującej się cerkwi p.w. św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze przy ul. Milowej. Arcybiskup dokonał również poświęcenia krzyża, który zwieńczy główną kopułe świątyni.

Relację można zobaczyć tutaj
  
 Czwartek
 23.11 / 10.11.2017
 ap. Herodiona
 wlk. męcz. Jerzego
 ap. Olimpiusza
 ap. Sozypatra
 ap. Erasta
 ap. Kwartusa
 ap. Tercjusza
photo
Dając człowiekowi otrzymujemy od Boga.
św. Filaret metr. moskiewski