Relikwie św. Nektariusza w dojlidzkiej parafii
30.12.2017
Przybycie relikwii Świętego Nektariusza do dijlidzkiej wspólnoty parafialnej można śmiało określić wydarzeniem bezprecedensowym. W ponad pięciusetletniej historii naszej parafii nie odnotowano, aby relikwie jakiegokolwiek świętego gościły w dojlidzkiej świątyni. To wydarzenie jest symbolem bezgranicznej miłości Boga do człowieka, który tym szczególnym wydarzeniem przez św. Nektariusza umacnia wiarę wśród wiernych. Dzisiejsza modlitwa to również błogosławieństwo dla dojlidzkich parafian, jak również dla mieszkańców naszego domu spokojnej starości. Jesteśmy przekonani, iż ta dzisiejsza modlitwa przy relikwiach umocni siły duchowe i fizyczne w jesieni życia dla naszych podopiecznych. Kierujemy dziękczynne modlitwy Bogu za ten uroczysty dzisiejszy dzień, jak również wdzięczność naszemu Arcybiskupowi Jakubowi za udzielenie błogosławieństwa, aby relikwie św. Nektariusza przebywała na dojlidzkiej ziemi.
  
 Wtorek
 17.09 / 04.09.2019
 św. Jozafata
 św. Mojżesza
photo
Nie tyle wdawajcie się w głębokie dociekania na temat Boga, ile starajcie się naśladować Go.
św. Grzegorz Teolog