Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
24.02.2018
We wtorek 20 lutego 2018 roku Powieczerije z czytaniem Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Niech każdy czyni dobro w miarę swoich możliwości i jaśnieje dobrymi uczynkami jeśli nie na równi z wielkimi ascetami to chociaż wśród małych gwiazd.
św. Filaret metr. moskiewski