Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
24.02.2018
We wtorek 20 lutego 2018 roku Powieczerije z czytaniem Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Czynami pokazuj, że jesteś mędrcem, bowiem nie ma słów, które byłyby mądrzejsze od czynów.
św. Marek Asceta