Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
24.02.2018
We wtorek 20 lutego 2018 roku Powieczerije z czytaniem Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
  
 Sobota
 16.01 / 03.01.2021
 prep. Genowefy
 pror. Malachiasza
photo
Błogosławione są te oczy, którymi człowiek z powodu swojej pokory nie śmie spojrzeć na Boga!
abba Izajasz