Wielkopostna pielgrzymka BMP do Piuchtic
24.02.2018
Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje Wielkopostną Pielgrzymkę do Piuchtic (Estonia).

Plan Pielgrzymki:
~ Wyjazd w czwartek 01.03.2018r. o godzinie 18:00 z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
~ Przyjazd do Piuchtic w piątek 02.03.2018r. (rozlokowanie w Monasterze, zwiedzanie, posiłki, Wieczernia, nocleg)
~ w sobotę 03.03.2018r. śniadanie, wyjazd do Narwy (zwiedzanie, spotkanie z miejscowym biskupem, przyjazd nad Zatokę Fińską), powrót do Piuchtic na Wsienocznoje (w czasie nabożeństwa spowiedź, następnie kolacja i kanon Ko Priczaszczeniju, nocleg).
~ w niedzielę 04.03.2018r. Liturgia i przystąpienie do sakramentu Eucharystii, śniadanie i wyjazd w drogę powrotną do Białegostoku.

Zapisy przyjmowane są w Sklepiku Bractwa ul. Św. Mikołaja 3.

Koszt wyjazdu wynosi 350 zł.

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Serdecznie zapraszamy!
  
 Wtorek
 23.10 / 10.10.2018
 prep. Ambrożego z Optiny
 prep. Anatola
 prep. Anatola
 błog. Andrzeja
 prep. Antoniego
 prep. Hilariona
 prep. Izaakiusza
 prep. Izaakiusza
 prep. Józefa
 prep. Lwa
 prep. Makarego
 prep. Mojżesza
 prep. Nektariusza
 prep. Nikona
 prep. Warsonofiusza
photo
Bóg nie pobłaża nam, abyśmy stale byli nieszczęśliwi, po to byśmy nie popadli w rozpacz, ani nie daje stałego dobrobytu, byśmy nie upadli moralnie.
św. Jan Złotousty