Wielkopostna pielgrzymka BMP do Piuchtic
24.02.2018
Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje Wielkopostną Pielgrzymkę do Piuchtic (Estonia).

Plan Pielgrzymki:
~ Wyjazd w czwartek 01.03.2018r. o godzinie 18:00 z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
~ Przyjazd do Piuchtic w piątek 02.03.2018r. (rozlokowanie w Monasterze, zwiedzanie, posiłki, Wieczernia, nocleg)
~ w sobotę 03.03.2018r. śniadanie, wyjazd do Narwy (zwiedzanie, spotkanie z miejscowym biskupem, przyjazd nad Zatokę Fińską), powrót do Piuchtic na Wsienocznoje (w czasie nabożeństwa spowiedź, następnie kolacja i kanon Ko Priczaszczeniju, nocleg).
~ w niedzielę 04.03.2018r. Liturgia i przystąpienie do sakramentu Eucharystii, śniadanie i wyjazd w drogę powrotną do Białegostoku.

Zapisy przyjmowane są w Sklepiku Bractwa ul. Św. Mikołaja 3.

Koszt wyjazdu wynosi 350 zł.

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Serdecznie zapraszamy!
  
 Sobota
 19.01 / 06.01.2019
photo
Bez miłosierdzia i modlitwa nie przynosi owoców.
św. Jan Złotousty