10 - ta rocznica ¶mierci ¶p. ks. prot. Mikołaja Borowika
10.03.2018
3 marca, w drug± sobotę Wielkiego Postu, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Bosk± Liturgię w cerkwi p.w. ¶w. proroka Eliasza w Białymstoku.
Po Boskiej Liturgii sprawowana była panichida, podczas której wznoszone były szczególne modlitwy za zmarłego przed dziesięcioma laty proboszcza tutejszej parafii ¶p. ks. prot. Mikołaja Borowika.

Relację można zobaczyć tutaj
  
 Poniedziałek
 17.12 / 04.12.2018
 męcz. Aleksandra
 wlk. męcz. Barbary
 ¶w. Genadiusza
 prep. Jana Damasceńskiego
photo
Z powodu Swej bezgranicznej dobroci i miłosierdzia Bóg zawsze gotów jest darować człowiekowi wszystko, lecz człowiek nie zawsze jest gotów co¶ od Niego przyj±ć.
¶w. Filaret metr. moskiewski