10 - ta rocznica śmierci śp. ks. prot. Mikołaja Borowika
10.03.2018
3 marca, w drugą sobotę Wielkiego Postu, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi p.w. św. proroka Eliasza w Białymstoku.
Po Boskiej Liturgii sprawowana była panichida, podczas której wznoszone były szczególne modlitwy za zmarłego przed dziesięcioma laty proboszcza tutejszej parafii śp. ks. prot. Mikołaja Borowika.

Relację można zobaczyć tutaj
  
 Niedziela
 18.04 / 05.04.2021
 św. Hioba
 prep. Teodory
photo
Eucharystia nie jest nagrodą, lecz "lekarstwem nieśmiertelności", doskonałym zjednoczeniem, do którego Bóg nas zaprasza w każdej liturgii.