PLAN NABOŻEŃSTW - Kwiecień
31.03.2018
1 IV Niedziela - Niedziela Palmowa
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia

- 17:00 Utrenia
2 IV Wielki Poniedziałek
- 7:00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
3 IV Wielki Wtorek
- 7:00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
4 IV Wielka Środa
- 7:00 Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
- 16:00 Sakrament Chorych i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
5 IV Wielki Czwartek
- 7:30 Czasy i Św. Liturgia
- 17:00 Utrenia z czytaniem 12 Fragmentów Ewangelii
6 IV Wielki Piątek
- 7:00 Przygotowanie cerkwi do świąt
- 15:00 Wieczernia, utrenia i krestnyj chod z płaszczenicą

7 IV Wielka Sobota – Zwiastowanie NMP
- 8:00 Czasy
- 9:00 Św. Liturgia

Święcenie Pokarmów
Cerkiew - godz. 11:00-18:00
Kuriany - godz. 11:00
POM Białostoczek - godz. 11:30
8 IV Niedziela - PASCHA
- 23:30 Połunoszcznica
- 0:00 Utrenia i Św. Liturgia
- 13:00 Wielka Wieczernia
9 IV Poniedziałek Paschalny
- 9:00 Utrenia
- 10:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wielka Wieczernia
10 IV Wtorek Paschalny
- 9:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wielka Wieczernia
11 IV Środa Paschalna
- 8:00 Św. Liturgia
12 IV Czwartek Paschalny
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Akafist Zmartwychwstaniu
13 IV Piątek Paschalny - Ikony Matki Bożej Żywonosnyj Istocznik
- 8:00 Św. Liturgia i poświęcenie wody
14 IV Sobota Paschalna
- 8:00 Św. Liturgia
- 9:00-10:00 Święcenie grobów
- 14:00-17:00 Święcenie grobów
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
15 IV Niedziela – Antypascha, ap. Tomasza
- 9:00 Św. Liturgia i Wielka Panichida
- 8:00-13:00 Święcenie grobów
- 17:00 Akafist Zmartwychwstaniu

18 IV Środa
- 8:00 Św. Liturgia
19 IV Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
20 IV Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
21 IV Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
22 IV Niedziela - śww. ŻEN MIRONOSIC
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do Matki Bożej

25 IV Środa
- 8:00 Św. Liturgia
26 IV Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
27 IV Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
28 IV Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
29 IV Niedziela - o Paralityku
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do św. męcz. Gabriela
  
 Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Nie podporządkowując się przykazaniom Bożym sprawiasz, że jeśli nawet święci będą za ciebie się modlić, to nie zostaną usłyszani.
św. Nil z Synaju