PLAN NABOŻEŃSTW - Maj
28.04.2018
02.V Środa - Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy
- 8.00 Św. Liturgia i poświęcenie wody
- 14.00 wyjście pielgrzymki do Zwierek
03.V Czwartek - św. męcz. Gabriela
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św.męcz. Gabriela i molebień w intencji maturzystów
04.V Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
05.V Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
06.V Niedziela - św. męcz. Jerzego Zwycięzcy,
męcz. Anatola, męcz. Aleksandry

- 7.45 I Św.Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. męcz. Jerzego
09.V Środa
- 8.00 Św. Liturgia

10.V Czwartek - 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
11.V Piątek - 8.00 Św. Liturgia
12.V Sobota - 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije13.V Niedziela O Ślepcu
- 7.45 I Św.Liturgia
-10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. ap. Jana Teologa
(Dojlidy Górne)
16.V Środa Zakończenie święta Paschy
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije

17.V Czwartek WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
- 9.00 Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
18.V Piątek - 8.00 Św. Liturgia
19.V Sobota - 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
20.V Niedziela - 7.45 I Św.Liturgia,-10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Mikołaja
(Dojlidy Górne)
21.V Poniedziałek św. ap. Jana Teologa
- 8.00 Św. Liturgia

22.V Wtorek Przeniesienie relikwii św. Mikołaja
z Mir Licejskich do Bari
- 8.00 Św. Liturgia23.V Środa - 8.00 Św. Liturgia

24.V Czwartek - 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
25.V Piątek Nabożeństwo w intencji nauczycieli, uczniów
i pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w
Białymstoku (Jubileusz 70-lecia )
- 7.45 Św. Liturgia

26.V Sobota TROICKAJA RODITIELSKA SOBOTA
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
- 8.00 Św. Liturgia i Wielka Panichida
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije

27.V Niedziela DZIEŃ ŚW. TRÓJCY -PIĘĆDZIESIĄTNICA
- 7.45 I Św.Liturgia,-10.00 II Św. Liturgia
Wieczernia z kolenoprykłoniennymi molitwami
- 17.00 Akafist do śww. Cyryla i Metodego
(Dojlidy Górne)

28.VI Poniedziałek DZIEŃ ŚW. DUCHA
- 9.00 Św. Liturgia
29.V Środa - 8.00 Św. Liturgia
30.V Czwartek - 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
  
 Wtorek
 23.10 / 10.10.2018
 prep. Ambrożego z Optiny
 prep. Anatola
 prep. Anatola
 błog. Andrzeja
 prep. Antoniego
 prep. Hilariona
 prep. Izaakiusza
 prep. Izaakiusza
 prep. Józefa
 prep. Lwa
 prep. Makarego
 prep. Mojżesza
 prep. Nektariusza
 prep. Nikona
 prep. Warsonofiusza
photo
Ten kto posiada pokorę czyni pokornymi demony, a ten kto nie posiada pokory jest przez nich wyśmiewany.

abba Mojżesz