Molebień dla uczniów
10.06.2018
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli
na wspólną modlitwę na zakończenie roku szkolnego

Molebień sprawowany będzie
17 czerwca 2018 roku o godz. 16:00
w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze przy ul. Milowej

  
 Środa
 20.06 / 07.06.2018
 męcz. Teodota
photo
Trzeba najpierw oczyścić samego siebie, a dopiero później rozmawiać z Najczystszym.
św. Grzegorz Teolog