Molebień dla uczniów
10.06.2018
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli
na wspólną modlitwę na zakończenie roku szkolnego

Molebień sprawowany będzie
17 czerwca 2018 roku o godz. 16:00
w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze przy ul. Milowej

  
 Sobota
 19.01 / 06.01.2019
photo
Wrogiem Chrystusa jest nie tylko ten, kto przeciwstawia się Jego nauce, lecz również ten, kto swym życiem przeciwstawia się Jego słowu.
św. Tichon Zadoński