Poświęcenie Krzyża
30.07.2018
22 lipca, w trakcie nabożeństwa sprawowanego w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze, ks. mitrat Anatol Fiedoruk dokonał poświęcenia krzyża, który będzie ustawiony na kopule jednej z wież cerkiewnych.
  
 Czwartek
 28.01 / 15.01.2021
 prep. Gabriela
 prep. Jana
 prep. Pawła
photo
Nie pałaj wrogością do żadnego człowieka. W przeciwnym razie twoja modlitwa będzie Bogu niemiła.
abba Izajasz