Poświęcenie Krzyża
30.07.2018
22 lipca, w trakcie nabożeństwa sprawowanego w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze, ks. mitrat Anatol Fiedoruk dokonał poświęcenia krzyża, który będzie ustawiony na kopule jednej z wież cerkiewnych.
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Trzeba najpierw oczyścić samego siebie, a dopiero później rozmawiać z Najczystszym.
św. Grzegorz Teolog