Poświęcenie Krzyża
30.07.2018
22 lipca, w trakcie nabożeństwa sprawowanego w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze, ks. mitrat Anatol Fiedoruk dokonał poświęcenia krzyża, który będzie ustawiony na kopule jednej z wież cerkiewnych.
  
 Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Być z Bogiem w biedzie oraz cierpieniu i w samym piekle jest dobrem. Bez Boga sam raj i niebo jest niczym.
św. Tichon Zadoński