Poświęcenie Krzyża
30.07.2018
22 lipca, w trakcie nabożeństwa sprawowanego w cerkwi p.w. św. Grzegorza Peradze, ks. mitrat Anatol Fiedoruk dokonał poświęcenia krzyża, który będzie ustawiony na kopule jednej z wież cerkiewnych.
  
 Piątek
 26.04 / 13.04.2019
 męcz. Artemona
photo
Nie myśl nawet, aby zaniedbać myśli, bowiem żadna z nich nie zostanie zatajona przed Bogiem.
św. Marek Asceta