PLAN NABOŻEŃSTW - Sierpień
30.07.2018
01.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
02.VIII Czwartek - św. Proroka Eliasza
- 6:30 I Św. Liturgia
- 8:00 Poświęcenie wody
- 9:45 powitanie Arcypasterzy
- 10:00 II Św. Liturgia z uroczystą procesją - celebrowana przez J.E. Abp. Jakuba
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza

03.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
04.VIII Sobota - św. Marii Magdaleny
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
05.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
07.VIII Wtorek - Zaśnięcie św. Anny
- 8:00 Św. Liturgia
08.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
09.VIII Czwartek - św. Pantelejmona
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
10.VIII Piątek - Ikony M.B. Supraskiej
- 8:00 Św. Liturgia
11.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
12.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist do Krzyża Świętego
14.VIII Wtorek - męcz. Machabejskich, Początek postu przed świętem Zaśnięcia NMP
- 8:00 Św. Liturgia i poświęcenie wody - wyjście pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
15.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
16.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
17.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
18.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
19.VIII Niedziela - Przemienienie Pańskie
- 7:45 I Św. Liturgia
- 10:00 II Św. Liturgia
- 17:00 Akafist Przemienieniu Pańskiemu

22.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia
23.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
24.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia
25.VIII Sobota
- 8:00 Św. Liturgia
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije
26.VIII Niedziela
- 7:45 I Św. Liturgia (spowiedź dzieci)
- 10:00 II Św. Liturgia (spowiedź dzieci)
- 17:00 Akafist Zaśnięciu NMP
27.VIII Poniedziałek
- 17:00 Wsienoszcznoje bdienije - wynos płaszczenicy
28.VIII Wtorek - Zaśnięcie NMP
- 9:00 Św. Liturgia (spowiedź dzieci)

29.VIII Środa
- 8:00 Św. Liturgia (spowiedź dzieci)
30.VIII Czwartek
- 17:00 Akafist do św. Proroka Eliasza
31.VIII Piątek
- 8:00 Św. Liturgia (spowiedź dzieci)
  
 Wtorek
 23.10 / 10.10.2018
 prep. Ambrożego z Optiny
 prep. Anatola
 prep. Anatola
 błog. Andrzeja
 prep. Antoniego
 prep. Hilariona
 prep. Izaakiusza
 prep. Izaakiusza
 prep. Józefa
 prep. Lwa
 prep. Makarego
 prep. Mojżesza
 prep. Nektariusza
 prep. Nikona
 prep. Warsonofiusza
photo
Chroniczna choroba wyleczalna jest jedynie przy wielkim cierpieniu, wytrwałości i wysiłku. To samo dotyczy i grzesznych przyzwyczajeń.
św. Bazyli Wielki