Świętego Proroka Eliasza
08.09.2018
2 sierpnia, dzień modlitewnego wspomnienia pamięci św. proroka Eliasza, w dojlidzkiej parafii zebrało się mnóstwo wiernych chcących wznieść swe modlitwy ku temu wielkiemu sprawiedliwemu przed Bogiem.
Uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie, które sprawowane było w przeddzień wieczorem. Nabożeństwu przewodniczył ks. mitrat Jan Troc.
Kolejnego dnia rankiem sprawowana była Boska Liturgia, po której dokonano poświęcenia wody.
Główną Boską Liturgię, w dojlidzkiej cerkwi, sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście przybyłego na uroczystości duchowieństwa. Uroczystości zakończyła procesja wokół świątyni, po której do zebranych zwrócił się arcypasterz. Zauważył, iż osoba proroka Eliasza zawsze skupiała wokół siebie wielu wiernych. W swoich słowach starał się pokazać podobieństwo dnia dzisiejszego z czasami sprzed ponad 3000 lat. Teraz i wtedy żyły osoby, które dla zaszczytów zmieniały swoje przekonania. Tak jak wtedy potrzebna była osoba proroka Eliasza, który potrafił każdemu pokazać jego złe postępowanie, tak i teraz jest potrzeba, aby wiernych prowadzić przez świat, w którym łatwo jest zagubić się.
Na koniec, proboszcz parafii, ks. mitrat Anatol Fiedoruk podziękował arcybiskupowi Jakubowi za słowa pouczenia, a wiernym za liczne przybycie na uroczystości.
  
 Środa
 17.07 / 04.07.2019
 błog. Andrzeja
 prep. Andrzeja
 św. Andrzeja z Krety
photo
Nie podporządkowując się przykazaniom Bożym sprawiasz, że jeśli nawet święci będą za ciebie się modlić, to nie zostaną usłyszani.
św. Nil z Synaju