Spotkania Bractwa
25.09.2018
Spotkania Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Parafii św. Eliasza w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy prawosławnych uczniów szkoły podstawowej i średniej na spotkania Bractwa Młodzieży, które odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 w Sali katechetycznej cerkwi św. Eliasza.
Podczas spotkań integrujemy się tworząc jedną rodzinę. Stajemy się bardziej świadomi bogactwa swej wiary, odkrywamy jej wartości, poznajemy tradycje i zwyczaje swych przodków. Wspólnie planujemy różne inicjatywy: wyjazdy, pielgrzymki i ogniska.
Przyjdź, zobacz, zaprzyjaźnij się, zostań z nami !!!
BMP w Dojlidach
Opiekun duchowy Bractwa:
o. Adam Krysztopowicz
  
 Poniedziałek
 23.09 / 10.09.2019
 prep. Jozafata
 męcz. Minodory
 męcz. Mitrodory
 męcz. Nimfodory
 św. Pulcherii
 ap. Klemensa
photo
Zło w żaden sposób zła nie niszczy. Dlatego też, jeśli ktoś uczyni ci zło, ty czyń mu dobro, aby dobrocią zniszczyć zło.
abba Pimen