Dzień pamięci św. męcz. Grzegorza Peradze
08.12.2018
6 grudnia wpisał się w kalendarz liturgiczny dojlidzkiej parafii jako drugie święto parafialne. Jest to dzień wspomnienia św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze, który jest niebiańskim opiekunem nowo budującej się cerkwi przy ul. Milowej na osiedlu Dojlidy Górne.
W tym roku uroczystościom przewodniczył J.E. Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który sprawował w tym dniu Boską Liturgię. Rozpoczynając uroczyste nabożeństwo, proboszcz – ks. mitrat Anatol Fiedoruk przywitał przybyłych gości: biskupa, duchowieństwo, radnego Miasta Białegostoku pana Stefana Nikiciuka, dyrekcję miejscowych szkół i przedszkoli wraz z pocztami sztandarowymi, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich wiernych.
Po Ewangelii słowo wygłosił ks. prot. Piotr Fiedoruk, który przybliżył wszystkim postać świętego.
J.E. Najprzewielebniejszy Andrzej, kończąc modlitewne spotkanie, podziękował duchowieństwu dojlidzkiej parafii za trud niesiony każdego dnia na rzecz cerkwi prawosławnej: budowa nowej świątyni, wykonywanie fresków w cerkwi p.w. św. proroka Eliasza, porządkowanie terenu cmentarza oraz Dom Spokojnej Starości. Biskup nawiązał również do osoby św. męcz. Grzegorza. Podkreślił, iż w życiu chrześcijanina można wyróżnić trzy rodzaje miłości: Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do człowieka. To właśnie w imię miłości człowieka do człowieka poniósł śmierć męczeńską św. Grzegorz. Z pochodzenia był Gruzinem, który dotarł do Polski i osiadł w Warszawie. Tu był cenionym wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Został aresztowany i uwięziony w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz, gdzie w obronie życia współwięźniów przyjął na siebie winę i został stracony. Jest dla nas przykładem miłości wobec drugiego człowieka.
  
 Czwartek
 16.07 / 03.07.2020
 św. Filipa
 błog. Jana
 prep. Nikodema
photo
Człowiek nie może być zupełnie wolny od żądz. Może jednak nad nimi panować, lecz nie jest w stanie być ich zupełnie pozbawiony.
św. Jan Złotousty