Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
04.06.2019
Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
9 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00
w nowo budującej się cerkwi p.w. św. archimandryty Grzegorza Peradze przy ul. Milowej 35
będzie sprawowany akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
w trakcie, którego wierni pomazywani będą olejem od raki moszczy św. Dawita Garedże
Będzie również rozdawana woda przywieziona z Ławry św. Dawita Garedże
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Miłość do Boga zamienia wszystko w środki do naszego zbawienia i szczęścia. Bez niej wszystkie środki nie osiągają swego celu.
św. Filaret metr. moskiewski