Plan nabożeństw - lipiec
29.06.2019
03.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
04.VII Czwartek
- 8.00 Św. Liturgia
- 9.00 Molebień i wyjście pielgrzymki do Piatienki
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
05.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
06.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
07.VII Niedziela - Narodzenie św. proroka Jana Chrzciciela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. proroka Jana Chrzciciela

10.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
11.VII Czwartek
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
12.VII Piątek - śww. app. Piotra i Pawła
- 8.00 Św. Liturgia

13.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
14.VII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do śww. app. Piotra i Pawła

17.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
18.VII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
19.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
20.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
21.VII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Antoniego Pieczerskiego

23.VII Wtorek - św. Antoniego Pieczerskiego
- 8.00 Św. Liturgia
24.VII Środa - św. równej apostołom księżnej Olgi
- 8.00 Św. Liturgia
25.VII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
26.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
27.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
28.VII Niedziela - św. Włodzimierza
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Serafima Sarowskiego

31.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
  
 Piątek
 17.01 / 04.01.2020
 ap. Akwili
 ap. Ananiasza
 ap. Andronika
 męcz. Atanazego
 ap. Barnaby
 męcz. Dionizego
 św. Eustachego
 ap. Herodiona
 ap. Jakuba brata Pańskiego
 ap. i ew. Łukasza
 ap. Nikandra
 ap. Onezyma
 ap. Parmenasa
 ap. Prochora
 ap. Symeona
 ap. Tymona
 ap. Tymoteusza
 ap. Tytusa
 męcz. Zosimy
 ap. Archipa
 ap. Filemona
 ap. Klemensa
 ap. Hermesa
 ap. Hermasa
 ap. Olimpiusza
 ap. Sozypatra
 ap. Erasta
 ap. Tercjusza
 ap. Arystobula
 ap. Sostenesa
 ap. Kefasa
 ap. Cezarego
photo
Dając człowiekowi otrzymujemy od Boga.
św. Filaret metr. moskiewski