Plan nabożeństw - lipiec
29.06.2019
03.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
04.VII Czwartek
- 8.00 Św. Liturgia
- 9.00 Molebień i wyjście pielgrzymki do Piatienki
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
05.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
06.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
07.VII Niedziela - Narodzenie św. proroka Jana Chrzciciela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. proroka Jana Chrzciciela

10.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
11.VII Czwartek
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
12.VII Piątek - śww. app. Piotra i Pawła
- 8.00 Św. Liturgia

13.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
14.VII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do śww. app. Piotra i Pawła

17.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
18.VII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
19.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
20.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
21.VII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Antoniego Pieczerskiego

23.VII Wtorek - św. Antoniego Pieczerskiego
- 8.00 Św. Liturgia
24.VII Środa - św. równej apostołom księżnej Olgi
- 8.00 Św. Liturgia
25.VII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. proroka Eliasza
26.VII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
27.VII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
28.VII Niedziela - św. Włodzimierza
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Serafima Sarowskiego

31.VII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Jeśli pokora wywyższa człowieka prostego i nieuczonego, to rozważ jakiej chwały przysporzy dla wielkich i cieszących się szacunkiem.
św. Izaak Syryjczyk