Pielgrzymka do Gorlic
05.08.2019
Na zaproszenie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza Arcybiskupa Przemysko – Gorlickiego nasza parafia w dniach 5 – 6 września 2019 roku organizuje pielgrzymkę do Gorlic na uroczystości ku czci św. Maksyma. W programie również modlitwa przy relikwiach św. Ignacego w Monasterze w Jabłecznej.
Informacje i zapisy u pani Doroty Buraczewskiej - telefon 509 546 589
  
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Imię Jezusa jest mocniejsze od stali, twardsze od granitu. Nie ma tarczy mocniejszej, nie ma oręża w walce silniejszego niż modlitwa Jezusowa.
abba Hiob