Pielgrzymka do Gorlic
05.08.2019
Na zaproszenie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza Arcybiskupa Przemysko – Gorlickiego nasza parafia w dniach 5 – 6 września 2019 roku organizuje pielgrzymkę do Gorlic na uroczystości ku czci św. Maksyma. W programie również modlitwa przy relikwiach św. Ignacego w Monasterze w Jabłecznej.
Informacje i zapisy u pani Doroty Buraczewskiej - telefon 509 546 589
  
 Poniedziałek
 21.10 / 08.10.2019
 prep. Pelagii
 prep. Taisy
 prep. Tryfona
photo
Niechaj szkalują Prawdę, niechaj nienawidzą ludzi, niech zabijają życie. Prawda usprawiedliwi się, miłość zwycięży, życie zmartwychwstanie.
św. Filaret metr. moskiewski