PLAN NABOŻEŃSTW - LISTOPAD
04.11.2019
06.XI Środa - Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”
- 8.00 Św. Liturgia
07.XI Czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
08.XI Piątek - św. Dymitra z Tesalonik
- 8.00 Św. Liturgia
09.XI Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
10.XI Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Dymitra z Tesalonik
13.XI Środa
- 8.00 Św. Liturgia
14.XI Czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
15.XI Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
16.XI Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
17.XI Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do Matki Bożej – „Nieupiwajemaja czasza”
20.XI Środa
- 8.00 Św. Liturgia
21.XI Czwartek - Sobór Archanioła Michała
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
22.XI Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
23.XI Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
24.XI Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do Archanioła Michała
27.XI Środa - Ap. Filipa
- 8.00 Św. Liturgia
28.XI Czwartek - Początek postu przed świętem Bożego Narodzenia
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
29.XI Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
30.XI Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
  
 Środa
 20.11 / 07.11.2019
 prep. Cyryla
 męcz. Teodota
photo
Obecne cierpienia porównuj z przyszłymi dobrami, a niedbalstwo niech nigdy nie osłabia twych czynów ofiarnych.
św. Marek Asceta