Wycinka drzew
21.11.2019
Kancelaria Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza serdecznie prosi o kontakt osoby, których groby bliskich znajdują się w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do ścięcia oznaczonych numerami 4 i 6 w kwartale Nr. 3 (stara część). Pozwolenie na ścięcie wygasa z dniem 31.12.2019 r
Osoba do kontaktu:
ks. Adam Krysztopowicz
tel.513-181-963
  
 Czwartek
 09.04 / 27.03.2020
 męcz. Matrony
photo
Nie da się osiągnąć zbawienia nie wstępując uczynkami na prawdziwą jego drogę.
św. Filaret metr. moskiewski