Wycinka drzew
21.11.2019
Kancelaria Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza serdecznie prosi o kontakt osoby, których groby bliskich znajdują się w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do ścięcia oznaczonych numerami 4 i 6 w kwartale Nr. 3 (stara część). Pozwolenie na ścięcie wygasa z dniem 31.12.2019 r
Osoba do kontaktu:
ks. Adam Krysztopowicz
tel.513-181-963
  
 Wtorek
 20.10 / 07.10.2020
 męcz. Bachusa
 prep. Martyniana
 prep. Sergiusza
 męcz. Sergiusza
photo
Obcuj z pokornymi i nauczysz się ich usposobienia.
św. Izaak Syryjczyk