Wycinka drzew
21.11.2019
Kancelaria Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza serdecznie prosi o kontakt osoby, których groby bliskich znajdują się w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do ścięcia oznaczonych numerami 4 i 6 w kwartale Nr. 3 (stara część). Pozwolenie na ścięcie wygasa z dniem 31.12.2019 r
Osoba do kontaktu:
ks. Adam Krysztopowicz
tel.513-181-963
  
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
photo
Kto pamięta zło wyrządzone przez diabła, ten nie jest pamiętliwy w stosunku do ludzi. Lecz pokój zawiera z diabłem ten, kto pamięta o źle wyrządzonym przez brata.
św. Nil z Synaju