Wycinka drzew
21.11.2019
Kancelaria Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza serdecznie prosi o kontakt osoby, których groby bliskich znajdują się w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do ścięcia oznaczonych numerami 4 i 6 w kwartale Nr. 3 (stara część). Pozwolenie na ścięcie wygasa z dniem 31.12.2019 r
Osoba do kontaktu:
ks. Adam Krysztopowicz
tel.513-181-963
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Jeśli pokora wywyższa człowieka prostego i nieuczonego, to rozważ jakiej chwały przysporzy dla wielkich i cieszących się szacunkiem.
św. Izaak Syryjczyk