Plan nabożeństw - grudzień
30.11.2019
01.XII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. męcz. Katarzyny
03.XII Wtorek
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
04.XII Środa - Wprowadzenie do świątyni NMP
- 9.00 Św. Liturgia
05.XII Czwartek
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
06.XII Piątek - św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze
- 8.00 Poświęcenie wody
- 8.45 Powitanie Arcypasterza
- 9.00 Św. Liturgia
07.XII Sobota - św. męcz. Katarzyny
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
08.XII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Koncert – występują Chór Katedry NNMP z Gori oraz Chóry Parafialne
11.XII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
12.XII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
13.XII Piątek - św. ap. Andrzeja
- 8.00 Św. Liturgia
14.XII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
15.XII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Mikołaja
17.XII Wtorek - św. męcz. Barbary
- 8.00 Św. Liturgia
18.XII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
19.XII Czwartek - św. Mikołaja
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
20.XII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
- 16.00 Sakrament spowiedzi i modlitwa do św. młodzieńca Gabriela
21.XII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia (Sakrament Eucharystii)
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
22.XII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia - Molebień dziękczynny w intencji dobroczyńców Domu Spokojnej Starości
- 17.00 Akafist do św. Spirydona bpa. Trimifuntu
25.XII Środa
- 8.00 Św. Liturgia
26.XII Czwartek
- 17.00 Akafist do św. Proroka Eliasza
27.XII Piątek
- 8.00 Św. Liturgia
28.XII Sobota
- 8.00 Św. Liturgia
- 17.00 Wsienoszcznoje bdienije
29.XII Niedziela
- 7.45 I Św. Liturgia
- 10.00 II Św. Liturgia
- 17.00 Akafist do Matki Bożej
  
 Niedziela
 17.01 / 04.01.2021
 ap. Akwili
 ap. Ananiasza
 ap. Andronika
 męcz. Atanazego
 ap. Barnaby
 męcz. Dionizego
 św. Eustachego
 ap. Herodiona
 ap. Jakuba brata Pańskiego
 ap. i ew. Łukasza
 ap. Nikandra
 ap. Onezyma
 ap. Parmenasa
 ap. Prochora
 ap. Symeona
 ap. Tymona
 ap. Tymoteusza
 ap. Tytusa
 męcz. Zosimy
 ap. Archipa
 ap. Filemona
 ap. Klemensa
 ap. Hermesa
 ap. Hermasa
 ap. Olimpiusza
 ap. Sozypatra
 ap. Erasta
 ap. Tercjusza
 ap. Arystobula
 ap. Sostenesa
 ap. Kefasa
 ap. Cezarego
photo
Gdy odpłacasz bliźniemu za jego krzywdę, Bóg już mu nie odpłaci. Gdy wybaczasz Bóg albo odpłaci mu albo wybaczy twoje grzechy.

św. Jan Złotousty