Dni Kultury Gruzińskiej w naszej parafii
17.12.2019
13 września 1899 roku urodził się w Gruzji św. Grzegorz Peradze. W tym roku minęło 120 lat od tego wydarzenia. Dla uczczenie tego jubileuszu, parafia prawosławna p.w. św. proroka Eliasza w Białymstoku zorganizowała Dni Kultury Gruzińskiej w Białymstoku, które patronatem honorowym objęła Ambasada Gruzji w Polsce. Specjalnie na to wydarzenie przybyli goście z ojczyzny św. Grzegorza Peradze: ks. prot. Borys Nicziperowicz i ks. Luka Karelidze oraz Chór Katedry p.w. Narodzenia NMP z Gori.
Dni Kultury Gruzińskiej rozpoczęły uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze – patrona nowo budującej się cerkwi przy ul. Milowej 35 w Białymstoku. Już 5 grudnia wieczorem sprawowane było całonocne czuwanie, w którym uczestniczyli przybyli z zagranicy duchowni, a w trakcie nabożeństwa rozbrzmiewał gruziński śpiew.
Centralnym punktem uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze była Boska Liturgia celebrowana przez JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego. Arcypasterz przemawiał do zgromadzonych w cerkwi dwukrotnie: po przeczytanej Ewangelii oraz na zakończenie uroczystości. Biskup podkreślał znaczenie męczeństwa w życiu człowieka oraz rolę miłości, a dokładniej słów z Ewangelii: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Słowa te oddają sens ofiary jaką złożył św. Grzegorz Peradze w obozie Auschwitz. W uroczystościach jak co roku uczestniczyli dyrektorzy szkół położonych na terenie dojlidzkiej parafii wraz z pocztami sztandarowymi i uczniami. Był również przedstawiciel samorządu w osobie pana Stefana Nikiciuka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał Chór Katedry z Gori.
Kolejnym punktem Dni Kultury Gruzińskiej były Warsztaty muzyczne – dla dzieci i młodzieży, które prowadziła grupa wokalna Richi z Gori. Artyści zapoznali naszą młodzież z historią śpiewu gruzińskiego, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W wykonaniu muzyków można było usłyszeć utwory cerkiewne, ale również utwory świeckie z wykorzystaniem instrumentów przywiezionych z Gruzji. Na zakończenie był czas, żeby wymienić się doświadczeniami między parafialnymi chórami, a przybyłymi gośćmi.
Po raz kolejny nasi parafianie z gruzińskimi gośćmi spotkali się podczas niedzielnej Boskiej Liturgii. Nabożeństwo sprawował proboszcz dojlidzkiej parafii ks. mitrat Anatol Fiedoruk wraz z duchownymi z zagranicy oraz miejscowym klerem. Słowo do wiernych skierował ks. Luka Keralidze. W trakcie nabożeństwa kolejny już raz można było wsłuchiwać się w gruzińskie melodie śpiewu cerkiewnego.
Niedzielny wieczór to uczta dla miłośników muzyki cerkiewnej. W dojlidzkiej świątyni odbył się koncert zorganizowany dla podkreślenia szczególnej rocznicy związanej z narodzinami św. Grzegorza Peradze. W trakcie całego wieczoru wystąpiło pięć chórów: Chór Katedralny z Gori, Męski Chór Parafii Prawosławnej p.w. św. Jerzego Zwycięscy w Białymstoku oraz trzy chóry z dojlidzkiej parafii: Chór Dziecięcy pod kierownictwem Katarzyny Aleksiejuk, Chór Parafialny prowadzony przez Sławomira Jurczuka oraz Chór Męski pod kierunkiem Adama Pury.
Dni Kultury Gruzińskiej zakończyła prezentacja tradycji i obyczajów gruzińskich połączona z występem grupy wokalnej Richi. Prezentacja odbyła się w auli Szkoły Podstawowej nr 52 w Białymstoku i skierowana była do dojlidzkiej młodzieży.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook
  
 Czwartek
 28.01 / 15.01.2021
 prep. Gabriela
 prep. Jana
 prep. Pawła
photo
W chrześcijaństwie wszystko jest dzięki łasce i nic nie ma bez niej. Niech każdy z nas troszczy się i to, aby pozyskać dla siebie łaskę.
św. Filaret metr. moskiewski