Dni Kultury Gruzińskiej w naszej parafii
17.12.2019
13 września 1899 roku urodził się w Gruzji św. Grzegorz Peradze. W tym roku minęło 120 lat od tego wydarzenia. Dla uczczenie tego jubileuszu, parafia prawosławna p.w. św. proroka Eliasza w Białymstoku zorganizowała Dni Kultury Gruzińskiej w Białymstoku, które patronatem honorowym objęła Ambasada Gruzji w Polsce. Specjalnie na to wydarzenie przybyli goście z ojczyzny św. Grzegorza Peradze: ks. prot. Borys Nicziperowicz i ks. Luka Karelidze oraz Chór Katedry p.w. Narodzenia NMP z Gori.
Dni Kultury Gruzińskiej rozpoczęły uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze – patrona nowo budującej się cerkwi przy ul. Milowej 35 w Białymstoku. Już 5 grudnia wieczorem sprawowane było całonocne czuwanie, w którym uczestniczyli przybyli z zagranicy duchowni, a w trakcie nabożeństwa rozbrzmiewał gruziński śpiew.
Centralnym punktem uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze była Boska Liturgia celebrowana przez JE Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego. Arcypasterz przemawiał do zgromadzonych w cerkwi dwukrotnie: po przeczytanej Ewangelii oraz na zakończenie uroczystości. Biskup podkreślał znaczenie męczeństwa w życiu człowieka oraz rolę miłości, a dokładniej słów z Ewangelii: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Słowa te oddają sens ofiary jaką złożył św. Grzegorz Peradze w obozie Auschwitz. W uroczystościach jak co roku uczestniczyli dyrektorzy szkół położonych na terenie dojlidzkiej parafii wraz z pocztami sztandarowymi i uczniami. Był również przedstawiciel samorządu w osobie pana Stefana Nikiciuka – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał Chór Katedry z Gori.
Kolejnym punktem Dni Kultury Gruzińskiej były Warsztaty muzyczne – dla dzieci i młodzieży, które prowadziła grupa wokalna Richi z Gori. Artyści zapoznali naszą młodzież z historią śpiewu gruzińskiego, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W wykonaniu muzyków można było usłyszeć utwory cerkiewne, ale również utwory świeckie z wykorzystaniem instrumentów przywiezionych z Gruzji. Na zakończenie był czas, żeby wymienić się doświadczeniami między parafialnymi chórami, a przybyłymi gośćmi.
Po raz kolejny nasi parafianie z gruzińskimi gośćmi spotkali się podczas niedzielnej Boskiej Liturgii. Nabożeństwo sprawował proboszcz dojlidzkiej parafii ks. mitrat Anatol Fiedoruk wraz z duchownymi z zagranicy oraz miejscowym klerem. Słowo do wiernych skierował ks. Luka Keralidze. W trakcie nabożeństwa kolejny już raz można było wsłuchiwać się w gruzińskie melodie śpiewu cerkiewnego.
Niedzielny wieczór to uczta dla miłośników muzyki cerkiewnej. W dojlidzkiej świątyni odbył się koncert zorganizowany dla podkreślenia szczególnej rocznicy związanej z narodzinami św. Grzegorza Peradze. W trakcie całego wieczoru wystąpiło pięć chórów: Chór Katedralny z Gori, Męski Chór Parafii Prawosławnej p.w. św. Jerzego Zwycięscy w Białymstoku oraz trzy chóry z dojlidzkiej parafii: Chór Dziecięcy pod kierownictwem Katarzyny Aleksiejuk, Chór Parafialny prowadzony przez Sławomira Jurczuka oraz Chór Męski pod kierunkiem Adama Pury.
Dni Kultury Gruzińskiej zakończyła prezentacja tradycji i obyczajów gruzińskich połączona z występem grupy wokalnej Richi. Prezentacja odbyła się w auli Szkoły Podstawowej nr 52 w Białymstoku i skierowana była do dojlidzkiej młodzieży.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook
  
 Wtorek
 22.06 / 09.06.2021
 prep. Cyryla
 św. Cyryla
 prep. Kolumbego
photo
Tak jak krzyż Chrystusa jest dla wszystkich drzwiami Królestwa, tak też krzyż chrześcijan jest kluczem do królestwa dla każdego syna Królestwa.
św. Filaret metr. moskiewski