Archiwum wydawnictw parafii:

   [ 1 ]
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo    photo 
 Środa
 12.08 / 30.07.2020
 prep. Anatola
 ap. Andronika
 prep. Hermana
 męcz. Jana
photo
Miłość do Boga zamienia wszystko w środki do naszego zbawienia i szczęścia. Bez niej wszystkie środki nie osiągają swego celu.
św. Filaret metr. moskiewski