Archiwum wydawnictw parafii:

   [ 1 ]
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo    photo 
 Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Chcesz każdego dnia widzieć cud? Codziennie rozmyślaj o wcieleniu i cierpieniach Chrystusa.
św. Tichon Zadoński