Archiwum wydawnictw parafii:

   [ 1 ]
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo    photo 
 Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
photo
Zło w żaden sposób zła nie niszczy. Dlatego też, jeśli ktoś uczyni ci zło, ty czyń mu dobro, aby dobrocią zniszczyć zło.
abba Pimen