Archiwum wydawnictw parafii:

   [ 1 ]
  photo    photo    photo    photo    photo 
  photo    photo    photo    photo 
 Czwartek
 29.10 / 16.10.2020
 prep. Galla
 męcz. Longina
photo
Człowiek, który wchodzi do sprzedawcy wonności przyjmuje przyjemny zapach. Tak też obcujący z cnotliwymi ludźmi nie czując tego przyzwyczaja się naśladować ich cnoty.
św. Antoni Wielki