Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Prawdziwe jest tylko to miłosierdzie, które jest czynione z radością.
św. Jan Złotousty