Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Nie bez trudu zdobywamy ziemskie dobra, dlaczego więc z powodu trudności uchylamy się od dóbr niebiańskich?
św. Nil z Synaju