Piątek
 23.08 / 10.08.2019
 męcz. Ławrencjusza
photo
Miłość do Boga zamienia wszystko w środki do naszego zbawienia i szczęścia. Bez niej wszystkie środki nie osiągają swego celu.
św. Filaret metr. moskiewski