Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
photo
Kto chce być uczestnikiem wiecznego królestwa z Jezusem, ten powinien być też uczestnikiem Jego cierpienia i męki.
św. Tichon Zadoński