Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
photo
Daremna jest modlitwa i wysiłek człowieka, który nosi w sercu złość wobec bliźniego oraz pragnienie zemsty.
abba Izajasz