Sobota
 19.09 / 06.09.2020
 arch. Michała
photo
Nie tyle wdawajcie się w głębokie dociekania na temat Boga, ile starajcie się naśladować Go.
św. Grzegorz Teolog