Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Chociaż Duch jest jeden jednak dary nie są równe bowiem nie są równi odbiorcy.
św. Grzegorz Teolog