Środa
 03.06 / 21.05.2020
 rów. ap. Heleny
 św. Jarosława
 prep. Kasjana
 rów. ap. Konstantego
 św. Michała
 św. Teodora
photo
Bez względu na to co czynisz nieustannie módl się, aby nie czynić niczego bez pomocy Bożej.
św. Marek Asceta